Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) ile İlgili Mitler ve Gerçekler

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), son yıllarda çocuklarda, gençlerde ve yetişkinlerde en yaygın rastlanan durumlardan biri haline gelmiştir. Özellikle, bu konuda ailelerin ve bireylerin farkındalığının artması, tedavi arama eğiliminin artmasında ve DEHB tanısının konmasının kolaylaşmasında önemli rol oynamıştır. DEHB'nin, insanlar arasında en yaygın bilinen bozukluk olması, bu bozuklukla ilgili mitlerin de oluşmasına neden olmuştur. Bu mitlerin yaygınlığı, çocukların ve yetişkinlerin yanlış yönlendirilmelerine neden olabilmektedir.

DEHB ile ilgili en yaygın bilinen yanlış bilgilerden biri, her hareketli çocuğun DEHB olduğunu düşünmektir. Hareketli ve enerjik olmak çocukların doğasında vardır. Fakat, çoğu ebeveyn, çocuğundaki bu hareketliliğin, hiperaktiviteden kaynaklandığını düşünüp endişeye kapılabilmektedir. Oysa, DEHB tanısı, tek bir semptoma bağlı olarak konmamaktadır. DEHB tanısı almak için çocuğun, başka semptomları da taşıması ve bu semptomların yalnızca tek bir ortamda değil, çoklu ortamlarda ortaya çıkması önemlidir. Örneğin, DEHB'nin sadece okulda ve sınıf ortamında ortaya çıktığın düşünmek yanlıştır. DEHB olan bir çocuk, okul dışındaki hayatında da aynı hareketliliği ve dikkatsizliği göstermektedir.


DEHB'nin yalnızca çocuklarda (özellikle erkek çocuklarda) görüldüğü miti oldukça yaygındır. Fakat, DEHB kız çocuklarında da görülebildiği gibi yetişkinlerde de oldukça sık rastlanan bir durumdur. Bunun farkında olamayan yetişkin bireyler, hayatlarının çoğu alanında yaşadığı problemlerle baş etmeye çalışırken oldukça zorluk çekmektedirler.

DEHB ile ilgili diğer mitlerden biri de, dikkat eksikliği ile hiperaktivitenin her çocukta ve yetişkinde aynı anda görülmesi düşüncesidir. Çoğu zaman, dikkat eksikliğine hiperaktivite de eşlik etmektedir. Fakat, bu durum her çocukta ve yetişkinde geçerli olmamaktadır. Sadece dikkat eksikliğinin görüldüğü, hiperaktivitenin olmadığı; ya da sadece hiperaktivitenin görüldüğü ve dikkat eksikliğinin görülmediği durumlara da oldukça sık rastlanmaktadır.


DEHB'nin, sadece akademik veya iş hayatını etkilediği düşüncesi de sık rastlanan mitlerdendir. Dikkat eksikliği, hiperaktivite veya her iki bozukluğun da birlikte görülmesi, çocuğun akademik performansını olumsuz etkiler. Fakat, bu olumsuz etki sadece okul hayatıyla sınırlı kalmaz. DEHB olan bireyler, hayatın başka alanlarında da sıkıntı yaşarlar.


Sonuç olarak, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu semptomlarının birçok açıdan incelenmesi ve gözlenmesi büyük önem taşımaktadır. Çocuğunda veya kendisinde DEHB olup olmadığından emin olamayan bireylerin, fazla vakit kaybetmeden bir uzmandan yardım almaları, hem yaşam kalitesini hem de tedavi olanağını arttıracaktır.

Tanıtılan Yazılar
Son Paylaşımlar
Arşiv
Etiketlere Göre Ara