WISC-IV ZEKA TESTİ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-16 yaş arası çocuklara ve ergenlere uygulanan en kapsamlı zeka testi olan WISC-IV, 1980'li yıllarda geliştirilen WISC-R testinin en güncel halidir. Türkiye'de en yaygın kullanılan zeka testlerinden birisi olmakla birlikte, dünyada da geçerliliği ve güvenirliği kanıtlanmış en sık kullanılan testtir. WISC-IV Zeka Testi, kişinin bilişsel becerilerini, güçlü ve zayıf yönlerini belirlemede oldukça etkilidir.

Test 4 ana bölümden oluşmaktadır: Sözel Kavrama, Algısal Akıl Yürütme, İşlemleme Hızı ve Çalışma Belleği. Her bölümden edinilen puanlar ile, toplam zeka puanı elde edilir. Ayrıca, çocuğun bu bölümlerdeki güçlü ve zayıf yanları da tespit edilebilir.